O Atlantyckim

Encyklopedia PWN

Rio de Janeiro
[rrịju dżi żanẹjru] Wymowa,
miasto w południowo-wschodniej Brazylii, nad otwartym Oceanem Atlantyckim i zatoką Guanabara; stolica stanu Rio de Janeiro.
konflikt między grupą demokratycznych państw Europy Zachodniej, do których później przyłączyły się USA i ZSRR, występujące w obronie własnych pozycji w Europie i na świecie, a państwami faszystowskimi (oraz ich sojusznikami), zmierzającymi do zdobycia hegemonii w świecie; konflikt w warunkach wielkiego skoku naukowo-technicznego, który doprowadził do rozwarstwienia sił zbrojnych na nowoczesne armie (głównie niemiecka) wyposażone w najnowsze typy uzbrojenia i tradycyjne armie przede wszystkim państw średnich i małych.
Churchill
[czə̣:rczıl]
Sir Winston Leonard Spencer Wymowa, ur. 30 XI 1874, pałac Blenheim k. Oksfordu, zm. 24 I 1965, Londyn,
brytyjski mąż stanu, pisarz.
Nowy Jork, New York Wymowa,
m. w USA, w stanie Nowy Jork, przy ujściu rz. Hudson do O. Atlantyckiego;
prow. w południowo-zachodniej części RPA, nad O. Atlantyckim i O. Indyjskim;
Syberia, Sibir’, Sybir,
kraina geogr. w Azji Północnej, gł. część azjat. terytorium Rosji;
żeglarstwo, jachting,
forma rekreacji, turystyki i dyscyplina sport. uprawiana na pojazdach poruszanych pędnikami wiatrowymi.
Amazonia, portug. Amazônia, hiszp. Amazonía,
region w północnej części Ameryki Południowej, między Andami a Oceanem Atlantyckim.
Amazonka, hiszp. Río Amazonas, portug. Rio Amazonas,
rzeka w Ameryce Południowej, w Brazylii i Peru, największa pod względem powierzchni dorzecza i zasobności w wodę na Ziemi.
olejki eteryczne o przyjemnym, balsamicznym zapachu;
dyfuzja anomalna, błądzenia anomalne,
przypadkowe, niebrownowskie (Browna ruchy) przemieszczanie się obiektów, np. nieregularne szybowanie albatrosów nad powierzchnią oceanu w poszukiwaniu pożywienia lub obserwowane pod mikroskopem nieregularne przeloty bakterii Coli („chemotaksówki”) między przypadkowo rozmieszczonymi chemoatraktantami czy makroskopowe, przypadkowe przemieszczenia jonu He4+ w nadciekłym helu.
Intelsat Wymowa, ang. International Telecommunications Satellite Organization Wymowa, Międzynarodowa Organizacja Łączności Satelitarnej,
organizacja (konsorcjum) zajmująca się realizacją globalnego systemu radiokomunikacji satelitarnej I.;
Islandia, Ísland,
wyspa w pn.-zach. Europie, na granicy O. Atlantyckiego i O. Arktycznego, wraz z przybrzeżnymi wysepkami stanowi państwo Islandia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia