O Atlantyckiego

Encyklopedia PWN

Thurso
[ŧə̣:ru],
m. w Wielkiej Brytanii (Szkocja), nad O. Atlantyckim;
Toscanelli
[toskanẹlli]
Paolodal Pozzo, ur. 1397, Florencja, zm. 10 V 1482, tamże,
wł. kosmograf, astronom, matematyk, geograf, kartograf i lekarz;
Trá Li
[tra: lị:],
ang. Tralee,
m. w południowo-zachodniej Irlandii, nad O. Atlantyckim;
Trafalgar Wymowa, Cabo de Trafalgar,
przylądek na Płw. Iberyjskim, w południowo-zachodniej Hiszpanii, u wejścia do Cieśniny Gibraltarskiej, omywany wodami O. Atlantyckiego;
traktaty z Indianami, tzw. traktaty numerowane,
umowy zawierane 1871–1921 przez Koronę brytyjską z plemionami indiańskimi na terytorium Kanady;
jedna z najważniejszych transkontynent. linii kol. w Ameryce Południowej, w Argentynie i Chile;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia