Numeryczne prognozy pogody

Encyklopedia PWN

przewidywanie stanu atmosfery i związanych z nim zjawisk meteorologicznych dotyczących określonego obszaru i przedziału czasu.
meteorologia
[gr. metéōros ‘unoszący się w powietrzu’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o atmosferze ziemskiej oraz zjawiskach i procesach w niej zachodzących;
przetwarzanie danych uzyskanych na podstawie meteorologicznych pomiarów i obserwacji do postaci pozwalającej na ich użycie w numerycznej prognozie pogody.
Rossby Carl Gustaf Arvid, ur. 28 XII 1898, Sztokholm, zm. 19 III 1957, tamże,
meteorolog szwedzki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia