M Egejskim

Encyklopedia PWN

archeol. kultura środkowej epoki brązu, rozwijająca się na terenach Banatu, Wojwodiny i Serbii;
w węższym znaczeniu 2 wyprawy perskie na Grecję (490, 480–479 p.n.e.), w szerszym — epoka historyczna obejmująca 1. połowę V w. p.n.e. naznaczona serią konfliktów między światem greckim a imperium perskim.
Wolos, Bólos,
m. w środkowej Grecji, w regionie Tesalia, nad zat. Paghasitikos (M. Egejskie);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia