Kruszące

Encyklopedia PWN

materiały wybuchowe o dużej mocy wybuchu detonacyjnego (wielkiej kruszności);
fabryka w Pionkach koło Kozienic, jeden z największych w II RP zakładów przemysłu wojennego;
związki chemiczne lub mieszaniny, w których pod wpływem zewn. impulsu energ. o odpowiedniej intensywności rozwinie się szybka reakcja chem. z wydzieleniem dużych ilości gazów o bardzo wysokiej temperaturze.
detonator
[łac. detonare ‘zagrzmieć’],
pośredni ładunek materiału wybuchowego przenoszący detonację od spłonki na materiał kruszący;
pentryt, tetraazotan pentaerytrytu, TEN, C(CH2ONO2)4,
bardzo silny kruszący materiał wybuchowy z grupy estrów kwasu azotowego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia