Konstrukcje geometryczne Steinera

Encyklopedia PWN

mat. rozwiązanie zadania konstrukcyjnego, czyli zadania polegającego na znalezieniu za pomocą określonych metod pewnych punktów, prostych, odcinków, względnie innych figur — gdy dane są figury wyjściowe.
mat. konstrukcja geometryczna wykonywana tylko przy użyciu linijki, gdy dany jest na płaszczyźnie okrąg i jego środek;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia