Helicobacter pylori

Encyklopedia PWN

spiralna, Gram-ujemna bakteria wykryta 1982, swoista dla błony śluzowej żołądka;
biotechnologia
[gr. bíos ‘życie’, téchnē ‘sztuka’, ‘rzemiosło’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
interdyscyplinarna dziedzina nauki posługująca się wiedzą z biochemii, mikrobiologii i nauk inżynieryjnych, obejmująca różne kierunki techniczne wykorzystania materiałów i procesów biologicznych (w szczególności obejmuje procesy biosyntezy i biotransformacji przebiegające z udziałem drobnoustrojów, kultur tkankowych — roślinnych i zwierzęcych — in vitro oraz enzymów, a także izolację otrzymanych w ten sposób bioproduktów).
Marshall
[ma:rszl]
Barry, ur. 30 IX 1951, Kalgoorlie,
austral. lekarz, gastroenterolog;
Warren
[uorən]
(John) Robin, ur. 11 VI 1937, Adelaide,
patolog austral.,
med. jedna z najczęstszych chorób przewodu pokarmowego, której rozpowszechnienie w różnych krajach jest oceniane na 5–10% populacji osób dorosłych;
med. ograniczony ubytek błony śluzowej przewodu pokarmowego, sięgający do blaszki mięśniowej lub głębiej, z naciekiem zapalnym i martwicą w otoczeniu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia