Grzbietu Śródatlantyckiego

Encyklopedia PWN

Śródatlantycki, Grzbiet, ang. Mid-Atlantic Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
geol. rozległy system górski stanowiący wzniesienie dna oceanicznego, którego osiowa strefa odpowiada pod względem geologicznym granicy między rozchodzącymi się płytami litosfery.
Zachodnioindyjski, Grzbiet, Southwest Indian Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w zachodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
Południowoatlantycki, Grzbiet, South Atlantic Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
Północnoatlantycki, Grzbiet, North American Ridge,
grzbiet śródoceaniczny na dnie Oceanu Atlantyckiego;
Wielorybi, Grzbiet, Walvis Ridge,
grzbiet podmor. w dnie południowo-wschodniej części O. Atlantyckiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia