Grzbietu Śródatlantyckiego

Encyklopedia PWN

Śródatlantycki, Grzbiet, ang. Mid-Atlantic Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
geol. rozległy system górski stanowiący wzniesienie dna oceanicznego, którego osiowa strefa odpowiada pod względem geologicznym granicy między rozchodzącymi się płytami litosfery.
Zachodnioindyjski, Grzbiet, Southwest Indian Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w zachodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
Południowoatlantycki, Grzbiet, South Atlantic Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego;
Północnoatlantycki, Grzbiet, North American Ridge,
grzbiet śródoceaniczny na dnie Oceanu Atlantyckiego;
Wielorybi, Grzbiet, Walvis Ridge,
grzbiet podmor. w dnie południowo-wschodniej części O. Atlantyckiego;
Reykjanes, Reykjanes Ridge,
grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Atlantyckiego, północna część Grzbietu Śródatlantyckiego;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Ewing
[jụ:ıŋ]
William Maurice Wymowa, ur. 12 V 1906, Lockney (stan Teksas), zm. 4 V 1974, Palisades (stan Nowy Jork),
geofizyk amer.; badacz oceanów i ich dna;
Rio Grande
[ri:ou gränd],
Rio Grande Plateau, Bromley Plateau,
rozległy grzbiet na dnie O. Atlantyckiego;
Romanche
[romạ̃:sz] Wymowa,
Romanche Trench,
rozłam transformacyjny Grzbietu Śródatlantyckiego, w równikowej części dna O. Atlantyckiego;
ocean między Europą, Afryką, Antarktydą i Ameryką, drugi na Ziemi według powierzchni, po Oceanie Spokojnym.
Gibbsa, Krawędź, Gibbs Fracture Zone,
tektoniczne pęknięcie strefy rozłamu w północnej części dna O. Atlantyckiego, prostopadłe do osi Grzbietu Śródatlantyckiego, od którego oddziela jego północną część — grzbiet Reykjanes;
Grenlandzkie, Morze, ang. Greenland Sea, duń. Grønlandshavet, isl. Norður íshaf, norw. Grønlands Havet,
morze Oceanu Arktycznego, między Grenlandią, Islandią, wyspą Jan Mayen i Spitsbergenem;
Islandia, Ísland,
wyspa w pn.-zach. Europie, na granicy O. Atlantyckiego i O. Arktycznego, wraz z przybrzeżnymi wysepkami stanowi państwo Islandia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia