Francuski

Encyklopedia PWN

język z rodziny języków romańskich;
fr. rasa koni;
Francuski Komitet Wyzwolenia Narodowego, fr. Comité Français de la Libération Nationale (CFLN),
centralny organ władzy politycznej kierujący walką Wolnej Francji w II wojnie światowej;
Instytut Francuski, Institut Français Wymowa,
nazwa fr. instytucji kult. działających w różnych krajach;
buldog francuski, buldożek francuski,
fr. rasa psów do towarzystwa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia