Derwent

Encyklopedia PWN

Derwent
[də̣:ruənt],
rzeka w Wielkiej Brytanii (Anglia), lewy dopływ rzeki Ouse;
Derwent
[də̣:ruənt],
rzeka w Australii, w południowo-wschodniej części Tasmanii;
Hope
[houp]
A. D. (Alec Derwent), ur. 21 VII 1907, Cooma (stan Nowa Pd. Walia), zm. 13 VII 2000, Canberra,
austral. poeta i krytyk literacki;
Derby
[dạ:rbi] Wymowa,
m. w Wielkiej Brytanii, w środkowej części Anglii, nad rz. Derwent, na północny wschód od Birmingham.
Hobart
[họuba:rt] Wymowa,
m. w Australii, w południowo-wschodniej części wyspy Tasmania, na zachodnim brzegu estuarium rz. Derwent;
Saint Clair
[sənt kleər],
Lake Saint Clair,
jezioro polodowcowe w Australii, na Tasmanii, na Płaskowyżu Centralnym, otoczone zalesionymi górami, na wys. 737 m;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia