AUSTRAZJA

Encyklopedia PWN

wschodnia część państwa Franków;
Chlotar II, z dynastii Merowingów, ur. 584, zm. 629, Paryż,
król Franków, syn Chilperyka I i Fredegundy;
Arnulf z Metzu, święty, ur. ok. 580, Lay-Saint-Christophe(?) k. Nancy, zm. 18 VII między 640 a 645, k. Remiremont,
możny frankijski, biskup m. Metz 614–629;
Brunhilda, data ur. nieznana, zm. 613,
królowa frankijska; córka króla Wizygotów Atanagilda, od 566 lub 567 żona Sigiberta I z dynastii Merowingów, króla Austrazji;
Dagobert I, z dynastii Merowingów, ur. ok. 608, zm. 19 I 638 lub 639,
król Franków, syn Chlotara II;
lud germański.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia