ślizgowy

Encyklopedia PWN

w budowie maszyn element zwykle w kształcie prostopadłościanu z okrągłym otworem, służący do ruchowego połączenia elementów mechanizmów (np. korby i łącznika).
pierścień przewodzący, osadzony na wale maszyny elektr. i przeznaczony do uzyskiwania za pomocą szczotek styczności elektr. między przewodem ruchomym i nieruchomym.
techn. zespół konstrukcji (głównie części maszyny) służący do podtrzymywania (łożyskowania) innej części konstrukcji, najczęściej osi lub wału, w sposób umożliwiający względny ruch obrotowy (rzadziej postępowy lub złożony) z możliwie małymi oporami ruchu;
Lilienthal
[lị:liənta:l]
Otto Wymowa, ur. 23 V 1848, Anklam, zm. 9 VIII 1896, Berlin,
niemiecki pionier lotnictwa, badacz, konstruktor i pilot.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia