płytowe

Encyklopedia PWN

część osobistego uzbrojenia ochronnego dawnego wojownika (z wyłączeniem tarczy)
układy prostych elementów konstrukcyjnych budowli (np. bloki, słupy, belki, płyty, ściany) przenoszące do podpór, fundamentów i podłoża gruntowego obciążenia od ciężaru własnego budowli oraz obciążenia wywołane użytkowaniem budowli (działania ludzi, maszyn i urządzeń, instalacji i procesów technologicznych) i oddziaływaniami klimatycznymi (wiatr, śnieg, deszcz, zmiany temperatury).
Abbado Claudio, ur. 26 VI 1933, Mediolan, zm. 20 I 2014, Bolonia,
wł. dyrygent i pianista;
Acte Préalable
[akt prealạbl],
wydawnictwo płytowe zał. 1997 w Warszawie i prowadzone przez J.A. Jarnickiego;
Alain
[alę̣]
Marie-Claire Wymowa, ur. 10 VIII 1926, Saint-Germain-en-Laye, zm. 26 II 2013, Le Pecq k. Paryża,
organistka francuska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia