ma

Encyklopedia PWN

jezioro w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (woj. warm.-mazur.), na wys. 122 m;
w chem. analizie miareczkowej sposób wyrażania mocy titrantu, tj. roztworu używanego do miareczkowania;
Mej Lew A., ur. 25 II 1822, Moskwa, zm. 28 V 1862, Petersburg,
pisarz rosyjski;
Mieli Aldo, ur. 4 XII 1879, Livorno (pn. Włochy), zm. 16 II 1950, Florida k. Buenos Aires,
wł. historyk nauk ścisłych, z wykształcenia fizykochemik;
Mień Aleksandr, ur. 22 I 1935, Moskwa, zm. 9 IX 1990, Nowaja Dieriewnia k. Moskwy,
ros. teolog i duchowny prawosławny;
Moi Daniel Torotich arap, ur. 21 X 1924, Baringo (Kenia), zm. 4 II 2020, Nairobi,
polityk kenijski z plemienia Kalendżi;
popularny miesięcznik, wydawany od 1994 w Warszawie;
ilustrowany tygodnik dla dzieci, wyd. 1902–15 i 1919–36 w Warszawie;
miesięcznik, wydawany od 1993 w Częstochowie;
miesięcznik, wydawany od 1996 we Wrocławiu;
w prawie pol. przestępstwo polegające na przysporzeniu sobie lub komu innemu korzyści majątkowej przez kradzież, przywłaszczenie, oszustwo lub inne wyłudzenie;
et tu, Brute, contra me
[łac., ‘i ty, Brutusie, przeciw mnie’],
słowa, które umierający Cezar miał skierować do Brutusa, jednego z zabójców, dawnego przyjaciela.
prawa majątkowe, a w szczególności prawa własności przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego;
w prawie pol. kara dodatkowa wymierzana w przypadku skazania za zbrodnie przeciwko podstawowym interesom polit. lub gosp. państwa, zagarnięcie mienia społ. znacznej wartości lub inną zbrodnię z chęci zysku;
Buon Me Thuot, dawniej Lac Giao,
m. w południowym Wietnamie, w południowo-zachodniej części płaskowyżu Dac Lac, na wys. 536 m;
cela me dépasse
[selạ mö depạs; fr., ‘to mnie przekracza’],
nie mogę tego pojąć.
ekol. liczba cm3 wody, na które przypada jedna bakteria Escherichia coli (pałeczka okrężnicy);
État c’est moi, l’
[letạ se mu; fr.,],
państwo to ja — słowa przypisywane Ludwikowi XIV, wyrażające istotę fr. absolutyzmu.
posłał mnie ubogim głosić Dobrą Nowinę — dewiza zgromadzenia misjonarzy (lazarystów).

Słownik języka polskiego PWN

Ma «symbol jednostki prędkości mach»
allegro, ma non troppo muz. «umiarkowanie szybko»
ma foi [wym. ma fua] «słowo daję, naprawdę»
nie ma
1. «w połączeniu z nazwami czynności, stanów, cech tworzy zwroty oznaczające nieprzejawianie się, nieistnienie czegoś»
2. «w połączeniu z nazwami osób, przedmiotów tworzy zwroty oznaczające nieobecność w danym miejscu, nieistnienie»
3. «w połączeniu z określeniami czasu lub miejsca tworzy zwroty oznaczające brak czasu, miejsca, nieosiągnięcie danego punktu czasowego»
4. «tworzy wyrażenia oznaczające, że ktoś lub coś z pewnością nie istnieje»
me «dźwięk wydawany przez meczącą owcę lub kozę»
miał «drobno pokruszona lub roztarta substancja»
• miałowy
miano «określenie, nazwa, tytuł»
mienie «rzeczy będące czyjąś własnością»
moi pot. «ludzie bliscy osobie mówiącej»
moja pot. «moja żona»
moje pot. «to, co należy do osoby mówiącej»
miano roztworu «w analizie objętościowej: ilość oznaczanej substancji, która reaguje w 1 ml roztworu odczynnika w ściśle określonych warunkach»
mieć I
1. «być właścicielem, użytkownikiem lub dysponentem czegoś, np. Miał dom z ogródkiem.»
2. «składać się z czegoś, zawierać coś, być wyposażonym w coś; też: mierzyć, liczyć ileś czegoś, np. Ptak ma pióra i dziób. Dom ma sześć pięter.»
3. «być wyposażonym w coś, co odznacza się jakąś cechą; też: być z kimś w relacji określonej przez jakąś cechę, np. Miał siwe włosy i krzaczaste brwi. Masz złych doradców.»
4. «doznawać czegoś, być w jakimś stanie psychicznym lub fizycznym, np. Miał ochotę płakać.»
5. «charakteryzować się czymś, np. Ma dobry gust.»
6. «pozostawać z kimś, z czymś w określonej relacji, np. Miał w nim zagorzałego wroga.»
7. «znajdować się w jakiejś sytuacji, np. Ma dobrą posadę i spokojne życie.»
8. «brać w czymś udział jako uczestnik, wykonawca, słuchacz itp., np. Jutro mam egzamin.»
9. «ukończyć jakiś etap nauki, uzyskać dokument, który to stwierdza, np. Ojciec miał cztery klasy, syn – dwa fakultety.»
10. pot. «być, znajdować się w określonym miejscu lub czasie, np. Naprzeciwko mamy stację. Mamy drugi tydzień zimy.»
mieć II
1. «być obowiązanym do czegoś; też: zamierzać, przewidywać zrobienie czegoś, np. Na wiosnę mamy się wyprowadzić.»
2. «używane dla wyrażenia przyszłości w czasie przeszłym, np. Przyszłość miała pokazać, że się myliłem.»
3. «z imiesłowem biernym w funkcji czasu przeszłego: wykonać, spełnić, ukończyć coś, np. Mam napisaną pracę.»
4. «w konstrukcjach pytających, oznaczających wątpliwość, zaprzeczenie, przeciwstawienie się, np. Ja miałbym to powiedzieć?»
5. «w funkcji czasownika modalnego podającego w wątpliwość jakiś fakt, np. Miała to być miła i ładna dziewczyna.»
mieć się «być w jakimś stanie, położeniu, np. Napisz, jak się mają rodzice. Sprawy mają się nieźle.»
mój I
1. «zaimek oznaczający, że to, co jest wyrażone przez rzeczownik, którego dotyczy, należy lub odnosi się do osoby mówiącej»
2. «zaimek oznaczający, że to, co wyraża rzeczownik, któremu towarzyszy, jest szczególnie lubiane przez osobę mówiącą, np. Zielony to mój kolor.»
mój II pot. «mój mąż»
po mojemu
1. pot. «moim zdaniem»
2. pot. «zgodnie z własnymi upodobaniami»
porzucenie mienia «umyślne opuszczenie mienia w celu pozbycia się własności»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia