liniowy

Encyklopedia PWN

układ treści nauczania, w którym poszczególne, następujące po sobie partie materiału są ze sobą powiązane w taki sposób, że każda następna stanowi dalszy ciąg poprzedniej.
okręt liniowy, liniowiec,
okręt przeznaczony do walki w zespole podobnych okrętów, ustawionych w szyku liniowym, tzn. płynących jeden za drugim w niewielkich odstępach;
mat. funkcjonał F, przekształcający dowolną przestrzeń liniową w zbiór liczbowy i spełniający dodatkowo warunek: F(a1φ1 + a2φ2) = a1F(φ1) + a2F(φ2), gdzie a1, a2 — liczby, φ1, φ2 — elementy przestrzeni liniowej.
układ, w którym zachodzące procesy opisują równania liniowe, tzn. taki, którego parametry nie zmieniają się podczas zmiany stanu układu;
silnik elektr. prądu stałego lub przemiennego przetwarzający energię elektr. bezpośrednio w energię ruchu postępowego;
teoria opisująca procesy nieodwracalne wywołane zaburzeniami zewn.; → mechanika statystyczna.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia