• Na czasie
    Po upadku (w rezultacie I wojny światowej) wszystkich mocarstw zaborczych i w wyniku urzeczywistnienia się dążeń kilku pokoleń Polaków możliwe stało się w 1918 r. przywrócenie niepodległej Rzeczypospolitej, na której czele stanął z tytułem Naczelnika Państwa Józef Piłsudski. O granicach nowej Polski zdecydowały postanowienia traktatu wersalskiego (1919 r.) i czyn zbrojny odrodzonej armii — wojna polsko-bolszewicka, wojna z Ukraińcami o Galicję Wschodnią, wyprawa Żeligowskiego na Wilno, powstania wielkopolskie i śląskie. Ostatecznie w 1923 r. państwo polskie obejmowało ponad połowę terytorium dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a także niewielki fragment Górnego Śląska. Pozostałe ziemie monarchii polsko-litewskiej znalazły się w obrębie niepodległej Litwy i Łotwy oraz sowieckich republik — ukraińskiej i białoruskiej. Skrawki Prus Królewskich i Wielkopolski pozostały przy Niemczech. Z Gdańska i okolic w Wersalu utworzono Wolne Miasto. II RP dzieliła się na 17 województw.
    Bartłomiej Kaczorowski
  • Historia Polski w herbie
    Urzędowy wzór godła państwowego Polski Ludowej wprowadził dekret Rady Państwa PRL z 7 XII 1955 roku. Wcześniej posługiwano się orłem z 1927 roku, pozbawionym jednak korony. Konkurs z 1947 nie przyniósł rozstrzygnięcia. Ustalenia dekretu (poza koroną usunięto również złotą bordiurę wokół tarczy) potwierdziła ustawa z 31 I 1980 roku.
  • To ciekawe
    W starożytnym Rzymie kobiety farbowały włosy. Niektóre nosiły misterne uczesania. Loki przytrzymywano szpilkami, wstążkami i sznurkami pereł.

Rekordziści

Najdłuższa rzeka w Australii
Murray — 2600 km, z Darling 3500 km.

Cytat dnia

„Prawie dwadzieścia lat potrzebowałem, aby dojść do przekonania, że nie mam zbyt wielkiego talentu. Niestety na rezygnację z kariery muzycznej wtedy było już za późno, bo stałem się sławny”

Imieniny

Sty 20

Dobrochny, Dobroniegi, Euzebiusza, Fabiana, Pabiana, Sebastiana, Sebastiany

Dzień w historii

Sty 20

zdarzyło się
1930
układ w Hadze wprowadzający w życie plan spłaty niemieckich reparacji wg projektu Owena Younga.
2000
wręczenie ambasadorowi Rosji noty uznającej dziewięciu dyplomatów rosyjskich za persona non grata w związku podejrzenia o działalność agenturalną tych osób.
urodzili się
1920
Fellini Federico, wł. reżyser i scenarzysta film.; jeden z najwybitniejszych twórców kina świat.; mistrz filmu autorskiego.
1946
Lynch David, amer. reżyser, scenarzysta i producent film., malarz.
odeszli
1826
Staszic Stanisław, działacz i pisarz polit., przyrodnik, filozof, publicysta, ksiądz.
1936
Jerzy V, z dyn. Koburgów (od 1917 p.n. Windsor), król W. Brytanii i Irlandii oraz dominiów bryt. i ces. Indii od 1910.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia