„Studia i Materiały z Dziejów Nauki”
 
Encyklopedia
„Studia i Materiały z Dziejów Nauki”,
czasopismo naukoznawcze,
wyd. od 1953 przez PAN, początkowo 1953–56 przez Kom. Historii Nauki przy Prezydium PAN jako rocznik, następnie jako czasopismo nieperiodyczne, uzupełniające „Kwartalnik Nauki i Techniki”; 1956–92 wyd. przez Zakład Historii Nauki i Techniki PAN (od 1977 Inst. Historii Nauki i Techniki PAN); od 1992 ukazuje się w zeszytach 2 razy w roku pt. „Analecta — Studia i Materiały z Dziejów Nauki” jako czasopismo nieperiodyczne, zawierające większe rozprawy hist.-nauk. i materiały źródłowe poświęcone problematyce naukoznawczej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia