glina zwałowa
 
Encyklopedia
glina zwałowa, glina lodowcowa,
glina powstająca w wyniku topnienia lodowca, złożona z nagromadzonego w nim materiału skalnego.
Przeglądaj encyklopedię