Kiedy można obejrzeć najpiękniejszą tęczę?
 
Kiedy można obejrzeć najpiękniejszą tęczę?
Tęcza oglądana z samolotu w południe tworzy pełny okrąg. Wszystkie tęcze mogłyby być pełnymi kołami, gdyby nie przeszkadzała temu Ziemia.
Tęczę można zobaczyć, gdy promienie słoneczne padające zza pleców obserwatora ulegają rozszczepieniu na kroplach deszczu padającego przed nim. Wewnętrzny, intensywniejszy łuk tęczy, o promieniu 42° powstaje, gdy światło ulega jednokrotnemu wewnętrznemu odbiciu. Drugi — zewnętrzny, rzadziej obserwowany łuk o promieniu 50° powstaje, gdy światło odbija się we wnętrzu kropli dwukrotnie. Tęcze te nazywane są odpowiednio pierwotną i wtórną. W tęczy pierwotnej kolory układają się od czerwonego na zewnątrz łuku do fioletowego wewnątrz. We wtórnej układ kolorów jest odwrotny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia