włodzimiersko-wołyńskie księstwo
 
Encyklopedia PWN
włodzimiersko-wołyńskie księstwo,
jedno z południowo-zachodnich księstw ruskich z ośrodkiem we Włodzimierzu (na Wołyniu);
powstało w końcu X w. na terytorium zajmowanym przez Wołynian; podlegało książętom kijowskim; 1154 uniezależniło się od Kijowa; rozkwit nastąpił za panowania Romana Mścisławowicza (1172–1205), który 1199 połączył k.w.-w. z Księstwem Halickim (Ruś Halicko-Wołyńska).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia