wielkiego pchnięcia teoria
 
Encyklopedia PWN
wielkiego pchnięcia teoria,
ekon. teoria postulująca przyspieszenie wzrostu gospodarczego państw słabo rozwiniętych za pomocą dużych inwestycji z zagranicy;
dzięki tym inwestycjom poszerza się rynek wewnętrzny, wzrastają wymiana międzygałęziowa oraz dochody i oszczędności, będące fundamentem dalszego rozwoju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia