ustrój rolny
 
Encyklopedia PWN
ustrój rolny,
system społeczno-polit., także typ stosunków władania podstawowymi środkami produkcji (gł. ziemią) i ich użytkowanie w rolnictwie oraz wynikające z nich stosunki społ. między różnymi grupami ludności roln. i wiejskiej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia