umowa ubezpieczenia
 
Encyklopedia PWN
umowa ubezpieczenia,
umowa, w której zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia określonego wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się płacić składkę;
rozróżnia się ubezpieczenia majątkowe i osobowe oraz obowiązkowe i dobrowolne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia