stadion
 
Encyklopedia PWN
stadion
[gr.]:
1) miara długości równa 600 stopom; dł. stopy wahała się od 0,29 m do 0,35 m, stąd np. stadion olimpijski miał dł. 192,27 m, stadion pytyjski — 178,35 m;
2) nazwa biegu krótkodystansowego (zw. stadiodromos) na dystansie 1 stadionu, wchodzącego w skład pięcioboju (pentatlonu);
3) teren sport. przeznaczony do zawodów lekkoatletycznych; składał się z bieżni (dł. = 1 stadion) prostokątnej (najstarszy s. grecki 776 p.n.e. w Olimpii, późniejsze w Milecie, Prienie) lub półkolistej z jednego boku (Ateny, Delfy), otoczonej zwykle z 3 stron widownią — utworzoną przez naturalne zbocza wzgórz (uzupełnioną nasypem ziemnym) i wyposażoną zwykle w trybuny drewniane, a od IV w. p.n.e. kamienne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia