sentencje
 
Encyklopedia PWN
sentencje
[łac.],
średniowieczne zbiory tekstów (głównie w postaci zdań wyrażających pewną myśl filozoficzną lub teologiczną) wybranych z Pisma Świętego i prac autorytatywnych pisarzy kościelnych, opracowane w celu skodyfikowania materiału teologicznego i pełniące funkcje podręczników teologii;
prototyp sentencji opracował Piotr Lombard, autor Libri quattuor sententiarum, dzieła podstawowego dla późniejszego nauczania scholastycznego, które znalazło naśladowców i komentatorów; materiał zawarty w sentencjach, opracowywany tematycznie i odpowiednio systematyzowany, tworzył summy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia