medytacja
 
Encyklopedia PWN
medytacja
[łac., ‘rozważanie’, ‘przygotowanie’],
filoz. rozmyślanie, rozważanie, którego przedmiotem są zagadnienia ogólne, abstrakcyjne;
punktem wyjścia medytacji filozoficznej jest postawiony problem, medytacja polega na zmierzaniu do jego rozwiązania poprzez wyodrębnienie racji lub przyczyn, adekwatnie wyjaśniających istnienie i istotę tego fragmentu rzeczywistości, który stał się przedmiotem nasuwającym pytania (zagadnieniem problemowym); Kartezjusz nadał jednej ze swoich rozpraw tytuł Medytacje o filozofii pierwszej; w nawiązaniu do nich E. Husserl nazwał jedno ze swoich dzieł mianem Medytacji kartezjańskich; w Polsce m.in. T. Kotarbiński wydał Medytacje o życiu godziwym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia