lwowski, obwód
 
Encyklopedia PWN
lwowski, obwód, Lwiwśka obłast', L'vivs'ka oblast',
pow. 21,8 tys. km2 , 2,6 mln mieszk. (2003); większa część obszaru na Wyż. Wołyńsko-Podolskiej, na południu Karpaty (wysokość do 1405 m); wydobycie węgla kam. (Zagłębie Lwow.-Wołyńskie), gazu ziemnego (Daszawa), ropy naftowej (Borysław), soli potasowych, siarki; przemysł elektromaszynowy, chem., drzewny, celulozowo-papierniczy, lekki, porcelanowy, materiałów budowlanych; uprawa zbóż (pszenica, żyto, jęczmień), buraków cukrowych, lnu, roślin pastewnych; ogrodnictwo i sadownictwo; hodowla bydła, drobiu, trzody chlewnej; uzdrowiska balneologiczne (m.in. Truskawiec).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia