kongresy pedagogiczne
 
Encyklopedia PWN
kongresy pedagogiczne,
zjazdy zwoływane przez pol. organizacje nauczycielskie do 1939.
Pierwsze k.p. zostały zorganizowane 1894 i 1909 we Lwowie z inicjatywy Pol. Tow. Pedag.; gł. przedmiotem obrad były: ideologia wychowawcza, kierunki reformowania szkoły pol. oraz oświata pozaszkolna; zmierzano do wypracowania skutecznych sposobów szerzenia oświaty nar., konsolidacji nauczycieli z różnych zaborów i zapoznawania ich z dorobkiem pedagogiki. Następne k.p. były zorganizowane przez ZNP (z połączenia Związku Pol. Nauczycielstwa Szkół Powszechnych i Związku Zawodowego Nauczycielstwa Pol. Szkół Średnich): 1929 w Poznaniu — koncentrowano się wokół problemów ideologii wychowawczych, programów szkolnych oraz kształcenia nauczycieli; 1931 w Wilnie — dyskutowano problematykę zadań szkoły pol. i ideału wychowawczego; 1933 we Lwowie — podjęto zagadnienie możliwości realizowania wychowania państw. w różnych dziedzinach pracy szkolnej; 1939 w Warszawie — dokonano krytycznej oceny skutków ustawy o ustroju szkolnictwa z 1932 i podjęto uchwałę zamykającą proces przeobrażeń ideol. w ZNP; podkreślono m.in. konieczność zapewnienia wszystkim równości startu i szans edukacji szkolnej, wyeksponowano rolę szkoły powszechnej oraz położono akcent na rozwój oświaty dorosłych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia