kataster wodny
 
Encyklopedia PWN
kataster wodny,
zbiór dokumentów ewidencjonujących zasoby wód śródlądowych, powierzchniowych i podziemnych, rejestrujący podstawowe dane dotyczące wód oraz urządzeń wodnych pod względem technicznym;
k.w. jest prowadzony przez min. ochrony środowiska zasobów naturalnych i leśnictwa na podstawie ustawy Prawo wodne z 24 X 1974 (kilkakrotnie nowelizowanej); k.w. zawiera m.in.: dane dotyczące wód żegl., jezior o pow. powyżej 0,5 km2, cieków o pow. dorzecza większej niż 50 km2, urządzeń piętrzących wodę powyżej 2 m, urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych, przystani, kąpielisk, kanałów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia