commercial papers
 
Encyklopedia PWN
commercial papers
[kəmə̣:szl pẹıpərz; ang.],
krótkoterminowe papiery dłużne (zwane też bonami lub wekslami komercyjnymi), emitowane przez instytucje niefinansowe; są wystawiane na okaziciela.
Pierwsze commercial papers pojawiły się w USA w XIX w. i początkowo były emitowane przez firmy, które ze względu na swą słabą kondycję finansową nie mogły uzyskać kredytu bankowego. Ponieważ emisja commercial papers pozwalała uniknąć uciążliwej procedury kredytowej (emitent nie musiał przedstawiać zabezpieczeń i czekać na rozpatrzenie wniosku przez bank, a także mógł przeznaczyć uzyskane w ten sposób pieniądze na wydatki, które uzna za stosowne), stały się one popularnym instrumentem stosowanym przez firmy o dobrym standingu finansowym, których wypłacalność nie budzi wątpliwości. Oprocentowanie uzyskanej dzięki emisji commercial papers pożyczki jest niższe niż w banku, a inwestorzy kupujący commercial papers uzyskują dochód średnio o 1–3 punkty wyższy niż dochód z innych papierów wartościowych tego typu. Ponadto commercial papers są przedmiotem obrotu wtórnego, co oznacza, że można je odsprzedać w dowolnym momencie; w sprzedaży commercial papers pośredniczą banki. W Polsce, jako pierwszy w tego typu transakcjach, zaczął pośredniczyć Polski Bank Rozwoju SA, ponadto na tym rynku działa holenderski ING Bank oraz Citibank (Poland) SA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia