alokucja
 
Encyklopedia PWN
alokucja
[łac. allocutio],
uroczyste przemówienie papieża wygłoszone do kardynałów na tajnym konsystorzu, poświęcone aktualnym sprawom religijnym i politycznym;
ogłaszane w Acta Apostolicae Sedis.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia