Zwienigorod
 
Encyklopedia PWN
Zwienigorod, Zwienịgorod,
m. w Rosji, w obwodzie moskiewskim, 46 km na zachód od Moskwy, nad rz. Moskwa (dopływ Oki).
produkcja instrumentów muz., zabawek, sprzętu sport.; miejscowość letniskowa; w pobliżu przechodzi linia kol. Moskwa–Smoleńsk; muzeum hist.-arch.; pozostałości umocnień ziemnych kremla z soborem Uspieńskim (1399, we wnętrzu fragmenty fresków A. Rublowa); zespół monastyru Sawwino-Storożewskiego (zał. 1399, XV–XVII w.) otoczonego murami z basztami i Krasnymi wrotami (XVIII w.), w obrębie których: sobór Narodzin Marii (1405, we wnętrzu freski z XV w. z kręgu Rublowa oraz z XVII w.); budowle z XVII w.: refektarz z cerkwią Przemienienia Pańskiego i dzwonnicą, cerkiew Św. Trójcy, pałace cara i carycy, dom przeora i cele mnichów. W pobliżu Z. klasycyst. rezydencje: Wwiedienskoje (pałac i cerkiew, koniec XVIII w.) i Jerszowo (dom i cerkiew, 1. poł. XIX w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia