Zuber Rudolf
 
Encyklopedia PWN
Zuber Rudolf, ur. 18 IX 1858, Orlat (Rumunia), zm. 7 V 1920, Lwów,
geolog;
od 1896 profesor Uniw. Lwow.; od 1916 czł. AU; zajmował się badaniem osadów fliszu (stworzył nowe podstawy stratygrafii fliszu karpackiego) oraz wszechstronnym badaniem złóż ropy naftowej w Polsce, a także m.in. w Ameryce Południowej, wschodnich Indiach, na Kaukazie; wg jego wskazówek nawiercono w Krynicy źródło miner. „Zuber”; opublikował przeszło 10 arkuszy Atlasu geologicznego Galicji oraz dzieło Flisz i nafta (1918).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia