Zimorowic Józef Bartłomiej
 
Encyklopedia PWN
Zimorowic Józef Bartłomiej, pierwotnie J.B. Ozimek, ur. 20 VIII 1597, Lwów, zm. 14 X 1677, tamże,
brat Szymona, poeta;
mieszczanin, od 1648 kilkakrotnie burmistrz Lwowa; w zbiorze Sielanki nowe ruskie (1663, wyd. pod imieniem brata; wyd. kryt. 1916), będącym kontynuacją wzoru sielanek Sz. Szymonowica, są zawarte refleksje nad znikomością życia ludzkiego oraz motywy nawiązujące do niedawnej historii walk z Kozakami; erotyki, antyheretyckie poematy satyr., panegiryki, utwory rel.; pisał także w języku łac. (m.in. Pisma do dziejów Lwowa odnoszące się 1899).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia