Warkałło Witold
 
Encyklopedia PWN
Warkałło Witold, ur. 27 II 1909, Ślądkowice, zm. 1 VIII 1983, Warszawa,
prawnik; specjalista w zakresie prawa cywilnego;
znawca prawa ubezpieczeniowego; od 1960 profesor Uniwersytetu Warszawskiego; 1950–53 wykładowca w SGPiS oraz 1958–62 kier. i organizator katedry prawa rzymskiego na UMK w Toruniu; inicjator utworzenia i wieloletni przewodniczący (od 1961) Sekcji Pol. Międzynar. Stow. Prawa Ubezpieczeniowego (AIDA) jako agendy PAN; międzynar. uznanie zdobyły jego opracowania na temat prawa ubezpieczeniowego; gł. prace: Odpowiedzialność odszkodowawcza — funkcje, rodzaje, granice (1962), Ubezpieczenia majątkowe — ochrona ubezpieczeniowa mienia społecznego (1958, redaktor i współautor), Prawo ubezpieczeniowe (1974).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia