Vodička Felix
 
Encyklopedia PWN
Vodička Felix, ur. 11 IV 1909, Innsbruck, zm. 5 I 1974, Praga,
czeski historyk i teoretyk literatury;
przedstawiciel praskiej szkoły strukturalistycznej; profesor Uniw. Karola w Pradze; 1952 czł. korespondent Czechosłowackiej Akad. Nauk; 1970 represjonowany — zmuszony do przejścia na emeryturę; autor fundamentalnych prac o literaturze czeskiej XIX w.: Počátky krásné prózy novočeské (1948) i Cesty a cíle obrozenské literatury (1958); wypracował strukturalistyczne rozumienie recepcji dzieła i włączył je w teorię procesu historycznolit.: Historia literatury. Jej problemy i zadania (1942, przekł. pol. w „Pamiętniku Literackim” 1969); ważniejsze studia w tomie Struktura vývoje (1969).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia