„Tygodnik Wielkopolski”
 
Encyklopedia PWN
„Tygodnik Wielkopolski”,
czasopismo nauk., lit. i artyst., wyd. 1870–74 w Poznaniu;
zał. z inicjatywy W. Bełzy, W. Ordona, K. Kanteckiego i E. Calliera (pierwszy wydawca i redaktor); 1872 „Tygodnik Wielkopolski” połączył się z  „Sobótką” (1869–71); od 1872 faktyczny redaktor — W. Olendzki; od 1874 wydawca i redaktor — W. Chotomski; organ liberalno-demokr. inteligencji wielkopol., wiele uwagi poświęcał tematyce nar. (gł. powstańczej), wiązał nadzieje wolnościowe z ruchem rewolucyjnym, służył zacieśnianiu kontaktów między zaborami; współpracownicy: M. Bałucki, W. Kętrzyński, E. Orzeszkowa, J. Ochorowicz, K. Libelt i in.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia