Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
 
Encyklopedia PWN
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOIK),
stowarzyszenie pozarządowe,
wywodzące się z zał. 1925 przez K. Adamieckiego i P. Drzewieckiego Inst. Nauk. Organizacji i Kierownictwa, z siedzibą w Warszawie; od 1948 pod obecną nazwą; 1949–57 rozwiązane z powodu „kultywowania kapitalist. ideologii”; zajmuje się działalnością teoret. i praktyczną oraz popularyzacją nauk. organizacji i zarządzania; organizuje kursy i sesje nauk. poświęcone tej problematyce; ma 21 oddziałów terenowych; od 1926 wydaje mies. „Przegląd Organizacji”, od 1963 kwartalnik „Problemy Organizacji”; za zasługi w dziedzinie organizacji przyznaje medal K. Adamieckiego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia