Światowa Organizacja Meteorologiczna
 
Encyklopedia PWN
Światowa Organizacja Meteorologiczna, ang. World Meteorological Organization Wymowa(WMO Wymowa), fr. Organisation Météorologique Mondiale (OMM),
wyspecjalizowana agenda ONZ, z siedzibą w Genewie, powstała w wyniku przekształcenia Międzynar. Organizacji Meteorologicznej (zał. w Wiedniu 1873);
działalność rozpoczęła na mocy Konwencji z 23 III 1950; jej zadaniem jest koordynowanie świat. współpracy dotyczącej badań w dziedzinie meteorologii, klimatologii i hydrologii oraz tworzenia sieci obserwacji meteorol., hydrol. i geofiz., tworzenie i doskonalenie systemów wymiany informacji niezbędnych do przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i katastrof ekol. oraz rozwój zastosowań meteorologii i hydrologii we wszystkich sferach aktywności człowieka; cele te są realizowane poprzez Programy: Światowej Służby Pogody, Klimatyczny (WCP, ang. World Climate Programme), Badań Atmosfery i Środowiska (AREP, ang. Atmospheric Research and Environment Programme), Hydrologii i Zasobów Wodnych (HWRP, ang. Hydrology and Water Resources Programme); organizuje co 4 lata Świat. Kongresy Meteorol., które są jej najwyższym organem (pierwszy odbył się 1951 w Paryżu); wydaje m.in kwartalnik „Bulletin” w 4 językach; do WMO należy 189 państw (2009), w tym Polska.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia