Suzuki Daisetsu (Daisetz) Teitarō
 
Encyklopedia PWN
Suzuki
[sudzuki]
Daisetsu (Daisetz) Teitarō, ur. 28 X 1870, Kanazawa, zm. 12 VII 1966, Kamakura,
japoński myśliciel i religioznawca; wyznawca buddyzmu zen;
po studiach na uniwersytecie w Tokio odbył praktykę inicjacyjną zenu w buddyjskim klasztorze Engakuji pod kierunkiem mistrza Shaku Sōena; 1897–1909 przebywał w Stanach Zjedn., gdzie w La Salle (stan Illinois) współpracował nad przekładami na język ang. i publikacją wybranych pism filoz. i rel. z dziedzictwa Dalekiego Wschodu; jego dzialalność w USA miała duże znaczenie dla recepcji buddyzmu zen na Zachodzie; po powrocie do Japonii 1909 pracował najpierw jako wykładowca języka ang., a od 1921 jako profesor filozofii buddyjskiej na Uniwersytecie Ōtani w Tokio; po II wojnie świat. wielokrotnie wygłaszał wykłady na różnych uczelniach poza Japonią (gł. w USA); od 1949 czł. Japońskiej Akad. Nauk; ważniejsze prace: Outline of Mahayana Buddhism (1907), Essays in Zen Buddhism (t. 1–3 1927–34), Zen Buddhism and Its Influence on Japanese Culture (1938), Wprowadzenie do buddyzmu zen (1969, wyd. pol. 1998), Buddyzm zen i psychoanaliza (1960, wspólnie z E. Frommem i E. De Martino, wyd. pol. 2000).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia