Słucki Boris A.
 
Encyklopedia PWN
Słucki Boris A., ur. 7 V 1919, Słowiańsk (Donbas), zm. 22 II 1986, Tuła,
poeta rosyjski;
prekursor poet. odnowy okresu odwilży; utwory o tematyce współcz., zawierające akcenty publicyst., często o wymowie antystalinowskiej, liryka związana z przeżyciami wojennymi, utrzymana w tonie dram., oraz wiersze będące świadectwem żydowskiego pochodzenia poety; tłumacz poezji pol., m.in. utworów J. Słowackiego, K.I. Gałczyńskiego; artykuły o literaturze pol.; pol. wybór wierszy S. Pamięć (1964), przekłady w Antologii poezji radzieckiej (1979), antologii Okno otwarte na sad (1988) oraz Antologii wolnej literatury rosyjskiej (1992).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia