Słowo Boże
 
Encyklopedia PWN
Słowo Boże,
w teologii chrześc. ogólne określenie przesłania skierowanego przez Boga do ludzi (objawienie), które wymaga od nich odpowiedzi;
wg Biblii Słowo Boże jest zarazem działaniem; Biblia zawiera Słowo Boże wyrażone ludzkimi słowami przez proroków i natchnionych pisarzy, wg Nowego Testamentu Słowo Boże wciela Jezus (logos); Kościół głosi Słowo Boże przez nauczanie i liturgię; nazwę Słowa Bożego noszą też teksty bibl. czytane w liturgii i osnute na nich kazania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia