Słowacja
 
Słowacja
V w.
przybycie plemion słowiańskich
połowa VI–VIII w.
pod zwierzchnictwem Awarów
I połowa IX w.
początek chrystianizacji
I połowa IX–X w.
w składzie państwa wielkomorawskiego
pocz. XI w.
przyłączona do Węgier
1526
pod panowaniem Habsburgów
1918
powstanie Czechosłowacji
1938
autonomia Słowacji
14 III 1939
proklamacja niepodległej Republiki Słowackiej
29 VIII–X 1944
powstanie słowackie
III 1945
powstanie w Moskwie rządu czechosłowackiego
II 1948
objęcie rządów przez komunistów
1968
„praska wiosna”
1969
federalizacja Czechosłowacji
17–27 XI 1989
aksamitna rewolucja
1 I 1993
niepodległe państwo Republika Słowacka
2004
przystąpienie do NATO i UE
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia