Serbia
 
Serbia
od I w.
pod panowaniem Rzymu
VII w.
przybycie słowiańskich Serbów
VII–XII w.
pod zwierzchnictwem bułgarskim później bizantyjskim
II połowa IX w.
chrzest
koniec XII w.
zjednoczone państwo serbskie
1217
koronacja Stefana Nemanicia (syna)
1346
carstwo
1459–1878
pod panowaniem tureckim
1829
autonomiczne Księstwo Serbii
1878
uzyskanie niepodległości
1882
Królestwo Serbskie
1912–1913
wojny bałkańskie
1918
Królestwo Serbów, Chorwatów, Słoweńców
1941–1944
pod okupacją Niemiec i ich sojuszników
1945
republika związkowa Jugosławii
1992–2003
Federalna Republika Jugosławii
1998–99
walki w Kosowie
2003–2006
konfederacja Serbii i Czarnogóry
VI 2006
Republika Serbska
17 II 2008
jednostronna proklamacja niepodległości Kosowa
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia