Rumunia
 
Rumunia
106–271
rzymska prowincja Dacja
od V w.
napływ plemion słowiańskich
IX w.
utrata terenu dzisiejszego Siedmiogrodu
XIV w.–1861
Księstwa: Mołdawskie i Wołoskie
1387–1497
Mołdawia lennem Polski
1. poł. XVII w.
kształtowanie się kondominium polsko-tureckiego
1821
antytureckie powstania w obu księstwach
od 1829
księstwa pod opieką Rosji
1861
formalne zjednoczenie obu księstw
V 1877
proklamowanie niepodległości
1913
udział w II wojnie bałkańskiej
od 1916
udział w I wojnie światowej
1940
utrata części terytorium na rzecz ZSRR, Bułgarii i Węgier
25 VIII 1944
wypowiedzenie wojny Niemcom
1947
proklamowanie Rumuńskiej Republiki Ludowej
1967–89
rządy Nicolae Ceauşescu
od 2004
członek NATO
od 1 I 2007
członek UE
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia