„Rozmaitości”
 
Encyklopedia PWN
„Rozmaitości”,
dodatek kult.-lit. do „Gazety Lwowskiej”, wyd. 1817–48 i 1854–59 we Lwowie, przeważnie redagowany wspólnie;
zasłużyły się propagowaniem tendencji preromant., a później romant. w Galicji; zapoznawały z twórczością F. Schillera, ze sporami lit. epoki, zamieszczały informacje o G. Byronie, W. Scotcie, A. Puszkinie oraz twórcach rodzimych: A. Mickiewiczu, J. Słowackim, Z. Krasińskim; 1834–38 „R.” były trybuną grupy Ziewonia; do współpracowników należeli m.in.: A. Bielowski, J. i A. Dunin-Borkowscy, A.T. i W. Chłędowscy, J.N. Kamiński, Walery Łoziński, D. Magnuszewski, L. Siemieński, K. Szajnocha.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia