Rada Regencyjna
 
Rada Regencyjna,
siedzą od lewej: hr. J. Ostrowski, arcybiskup A. Krakowski, ks. Z. Lubomirski
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia