Porzeziński Wiktor Jan
 
Encyklopedia PWN
Porzeziński Wiktor Jan, ur. 4 VIII 1870, Morszańsk (gubernia tambowska), zm. 12 III 1929, Warszawa,
językoznawca;
od 1901 profesor uniwersytetu w Moskwie, 1922–29 — Uniwersytetu Warszawskiego i KUL; od 1926 czł. PAU; wiele prac z językoznawstwa ogólnego, indoeur., słow., bałtyckiego, m.in. Wwiedienije w jazykowiedienije (1907), Oczierk srawnitielnoj fonietiki driewnieindijskogo, grieczeskogo, łatinskogo i starosławianskogo jazykow (1912).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia