Pieśń o wójcie krakowskim Albercie
 
Encyklopedia PWN
Pieśń o wójcie krakowskim Albercie, właśc. O wójcie krakowskim Albercie,
anonimowy wiersz łac. z XIV w. o nieudanym buncie mieszczan krak. pod przewodem Alberta (1311) przeciw Władysławowi I Łokietkowi;
odzwierciedla antagonizm pol.-niem. w średniow. pol. miastach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia