Pasawa
 
Encyklopedia PWN
Pasawa, Passau,
m. w południowo-wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Bawaria, nad Dunajem, u ujścia rz.: Inn i Ilz, przy granicy z Austrią.
przemysł metal., spoż., odzieżowy, materiałów budowlanych, elektrotechnicznych; zakład budowy organów, odlewnia dzwonów; port śródlądowy; uniw. (od 1978); ośr. turyst.; muzea.
Historia. Celtyckie Boiodurum; w II w. n.e. rzymska twierdza Batava; 739 biskupstwo; dzięki korzystnemu położeniu nad Dunajem Pasawa rozwinęła się w ważny ośrodek handl. na drodze do Czech i Węgier; 1552 układ passawski między Habsburgami a książętami protest.; po sekularyzacji biskupstwa 1803 włączona do Prus.
Zabytki. Budowle zgrupowane w 3 zespołach miejskich na zboczach dolin 3 rzek; w mieście wewn. wyróżnia się późnogot.-barok. katedra (XV–1. poł. XVI w. i 2. poł. XVII w.), kościoły, m.in.: Św. Krzyża (XI, XV, XVII w.) z klasztorem Benedyktynek (Niedernburg), Św. Michała z kolegium Jezuitów (XVII w.), Św. Pawła (XVII w.); stara rezydencja biskupia (XV–XVI, XVII w.); nowa rezydencja (XVIII w.), kanonie (XVII–XVIII w.), barok. kamienice (XVII–XVIII w.); na przedmieściu Św. Mikołaja kościół poaugustiański (XI, XV, XVIII w.); w obrębie Innstadt: kościół Św. Seweryna (IX, XV w.), pielgrzymkowy kościół Kapucynów Mariahilf (XVII w.); w obrębie Ilzstadt kościół Salwatora (XV w.); ponad miastem zamek Oberhaus (XIV–XVII w.) i letni pałac Freudenhain (XVIII w.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia